Stel een idee voor

Home / Stel een idee voor / Stel een idee voor

Uw idee kan in generieke, niet-vertrouwelijke bewoordingen worden ingediend via onderstaand formulier:

Ja Nee
Ja Nee
Ja Nee
  1. BVI neemt geen verplichting op zich om informatie die in een Inzending of in gesprekken voorafgaand aan een formele schriftelijke overeenkomst tussen u en BVI bekend wordt gemaakt te beschermen, te bewaren of vertrouwelijk te houden, zelfs als deze als vertrouwelijk wordt aangeduid of anderszins wordt beweerd.
  2. De productpijplijn van BVI, onderzoek in een vroeg stadium of andere lopende onderzoeks- en overnameverplichtingen kunnen een invloed hebben op de beslissing van BVI om uw Inzending verder op te volgen. BVI is niet verplicht om de redenering achter een beslissing om uw Inzending niet op te volgen te delen.
  3. BVI is niet verplicht om Inzendingen te bewaren of terug te sturen.
  4. BVI is niet verplicht om enige discussie of overeenkomst aan te gaan met betrekking tot een Inzending of om een Inzending te betalen of te kopen. Bovendien belet niets hierin BVI om gesprekken of overeenkomsten voor gelijkaardige Inzendingen met andere derden aan te gaan. Verder wordt BVI niet beperkt of verboden om ideeën, producten, technologieën, concepten of systemen te creëren, te ontwikkelen of te verwerven die vergelijkbaar zijn of concurreren met de Inzending.
  5. De website waarvan dit document is gedownload (hierna de 'Website'), deze voorwaarden en alle Inzendingen die via de Website zijn gedaan, vallen onder het materiële recht van en zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de Commonwealth of Massachusetts, VS, zonder rekening te houden met enig beginsel van conflict of keuze van wetten.

*Verplichte velden