Bedrijfsbeleid

Home / Bedrijfsbeleid

BVI stelt hoge eisen aan ons product en onze mensen op alle niveaus en streeft ernaar hieraan consequent te voldoen. Onze gezonde bedrijfsprincipes en -praktijken bevorderen onze innovatieve en samenwerkingscultuur, die zich inzet voor ethisch gedrag, verantwoordelijkheid en transparantie. We hebben normen voor corporate governance en ethiek opgesteld en herzien deze consequent om ervoor te zorgen dat we de beste zakelijke praktijken bereiken.