MONOBLUE NafX (No Air Fluid Exchange)

Trypaanblauwoplossing met hoge dichtheid

Category:

Description

Omschrijving

MONOBLUE NafX is een gezuiverde isotone steriele en apyrogene oplossing met hoge dichtheid op basis van trypaanblauw, gepresenteerd in een doseerspuit met 0,75 ml van 0,15% oplossing.
Mannitol en deuteriumoxide (zwaar water) zijn twee belangrijke bestanddelen van de dichte MONOBLUE NafX-oplossing met hoge dichtheid, die dispersie van het trypaanblauw in de glasvochtholte voorkomen en de gelaagdheid ervan op de doelweefsels bevorderen. De spuit en de connector zijn verpakt in een uitwendig steriel zakje, zodat ze in de operatiekamer kunnen worden gebruikt. Elke doos bevat 5 zakjes (spuiten + connector) en 5 tuberculinespuiten die door middel van autoclavering zijn gesteriliseerd.

 

BROCHURES

MONOBLUE NafX brochureDownload

https://www.bvimedical.be/wp-content/uploads/2023/11/BVI-Product-Catalog-2023.pdf

Download US Catalog

Contactez nous

Klinische documenten

Klinische documenten

Staining for internal limiting membrane peeling
Ultrastructure and retinal imaging of internal limiting membrane: a clinicopathologic correlation of trypan blue stain inmacular hole surgery. Retina. 2010 Apr;30(4):655-61

Trypan blue-assisted peeling of the internal limiting membrane during macular hole surgery.Am J Ophthalmol. 2003 Jun; 135(6):903-5

Staining for epiretinal membrane peeling.
Role of trypan blue in epiretinal membrane surgery J Fr Ophtalmol. 2005 Mar;28(3):290-7

Trypan blue staining ofepiretinal membranes in proliferative vitreoretinopathy. Arch Ophthalmol 2002 Feb;120(2):141-4

N-acetylcysteine suppresses retinal detachment in an experimental model of proliferative vitreoretinopathy. Am J Pathol. 2010 Jul; 177(1):132-40

Improved tolerance of trypan blue associated with Mannitol.
1. Therapeutic effects and mechanisms of action of mannitol during H2O2-induced oxidative stress in human retinal pigment epithelium cells. J Ocul Pharmacol Ther. 2010 Jun;26(3):249-57

2. Mannitol, dextromethorphan, and catalase minimize ischemic damage to retinal pigment epithelium and retina. Arch Ophthalmol. 1993 Mar;111(3):384-8

 

Videos

MONOBLUE NafX

Trypaanblauwoplossing met hoge dichtheid

Bezoek ons YouTube-kanaal

Extra informatie

Niet alle producten of aanbiedingen worden op elke markt goedgekeurd of aangeboden. De goedgekeurde etikettering en instructies kunnen van land tot land verschillen. Neem contact op met uw plaatselijke verdeler of BVI (Contact – BVI Medical) voor wereldwijde productinformatie.

Kleurstoffen

Contact us